Heilig Bloedprocessie te Voormezele

In welk jaar prior Isaac de Relikwie van het H. Bloed te Rome kreeg van de paus is niet meer te achterhalen , maar de jaarboeken van Ieper zeggen het volgende : «Het H. Bloed onzes Heeren, van Rome naar Ieper overgebracht door den abt Isaac, wierd op 29 juni 1152 stoetsgewijze van deze stad naar de abdij van Voormezele overgedragen, alwaar het sedert dien tijd hetzelve vereerd is geweest tot nu toe gedurende de achtdaagse kerkplechtigheid van H. sacramentsfeest ».

In 1952 was pastoor EH André Callens de bezieler van een luisterrijke processie ter ere van het Heilig Bloed. De relikwie was toen reeds 800 jaar in Voormezele. E.H. Callens vroeg aan het gemeentebestuur, aan de talrijke verenigingen en aan de bedevaarders om financiële en andere steun. De processie groeide uit tot een heuse stoet. Met praalwagens, ruiterverenigingen, muziekkorpsen, heel veel jongeren en kinderen van beide scholen werden nu ook Bijbelse taferelen uitgebeeld. De praalwagens (opgetuigde boerenwagens) werden in de week vooraf opgebouwd door de twee gemeentearbeiders en een werknemer van het plaatselijk timmerbedrijf. Ze gebruikten daarvoor heel wat hout van de radarinstallatie van de Duitsers tijdens WO II.

Maar het enthousiasme van het jubeljaar verdween jaar na jaar. Het nieuwe gemeentebestuur, na de eerste fusie, had geen interesse in de processie en de financiële steun viel weg. Dit alles was genoeg om in 1972 een bijeenkomst te houden met jong en oud die zich wel nog betrokken voelden. Het was Gaston Sohier die vroeg waarbij Voormezele het meest gebaat was : een velokoers of een processie. De keuze was vlug gemaakt. Er werd een werkgroep samengesteld met Roger Liefhooghe als voorzitter. Wilfried Desodt werd secretaris en penningmeester benoemd. De processie werd wat omgevormd en er was een doorstart. In de eerste jaren was de samenwerking tussen de werkgroep en de pastoor niet ideaal. Met het huidige Kerkbestuur, Deken Roland Hemeryck en Priester Mathias Parret is er een goede samenwerking. Ook Stad Ieper, na de tweede fusie, draagt bij met financiële- en logistieke steun. Rond de jaren 2000 werd de jaarlijkse rondgang opnieuw in vraag gesteld. Er is toen beslist dat dit een jaarlijkse traditie moet blijven. De werkgroep werd aangevuld met enkele jonge medewerkers. Er werd een kerncomité geïnstalleerd waarbij allen een taak op zich namen. Er was terug enthousiasme rond de processie dankzij de inbreng van die jonge kernleden. Na Roger Liefhooghe werd Bernard Lefever verkozen tot voorzitter. Momenteel is ere-gouverneur Paul Breyne voorzitter. Patrick Ryde, die ook op de vergadering in 1972 aanwezig was, is steeds betrokken geweest bij de regie en de organisatie van de processie. Patrick steunt nu Johan Sohier bij die taak. Danny Cuvelier wordt de nieuwe secretaris.

Wegens de maatregelen rond de coronapandemie was er in 2020 en 2021 geen processie. Toch kon men telkens een kleine activiteit organiseren waarbij we een aantal bedevaarders konden verwelkomen. Om na deze twee jaar de processie opnieuw kenbaar te maken, werd in 2022 een cel Communicatie & Promotie opgericht. De nieuwe communicatiecampagne is opgebouwd rond 3 thema’s: erfgoed, religie en familie.

In 2024 gaat de 72ste editie van de Heilig Bloedprocessie door. De activiteiten rond de processie beginnen dit jaar op zaterdag 25 mei met een familiaal dartskampioenschap. De Noveen rond het Heilig Bloed wordt geopend tijdens de mis op Pinksterhoogdag. De processie trekt rond op zondag 26 mei om 15 uur. Kardinaal Jozef De Kesel, gewezen aartsbisschop van Mechelen-Brussel, is ere-genodigde. De Noveen wordt afgesloten met een bedevaartsmis na de processie.

Als u meer informatie wenst, stuur dan een bericht naar secretariaat.hbp@voormezele.be