Kerststallententoonstelling

Voormezele is een kerstdorp. 15 jaar lang, vanaf 1986 tot 2000, werd er ieder jaar in de kerk een tentoonstelling opgezet van kerststallen. Sedert 2000 gaat dit groots evenement nu tweejaarlijks door (de pare jaren).

In de kerk staan er dan een 500-tal kerststallen tentoon, grote, kleine, mini’s, uit alle landen en werelddelen en culturen, kunstvolle, eenvoudige, door kinderen gemaakte, … een streling voor het oog. Het brengt sfeer en stemt ook ter bezinning.

Op het dorp zelf staan er langs de straten minstens een 30-tal kerststallen en -taferelen opgesteld. Er hangt een echte kerstsfeer op het dorp en rond de kerk

Tentoonstelling 2018

Deze 24ste Kerststallenexpo wil bij het einde van “den grooten oorlog” de engelen naar voor brengen. Waren zij niet de vredesbrengers bij de Kerststallen en zongen zij niet: “Vrede op aarde aan de mensen van goede wil”. Engelen zijn zuivere geesten, bezitten een uitgebreide kennis, hebben een vrije wil en hebben grote macht om die wil uit te voeren. Zij loven en dienen God en staan de mensen bij. Vandaar het geloof dat iedereen een engelbewaarder heeft.
Engel komt van het Griekse woord “angelos” en betekent “bode”. Het is een bovennatuurlijk wezen dat God vertegenwoordigt en is vooral bekend bij de Joden, het Christendom en de Islam. Aanvankelijk voorgesteld als een naakte jongeling. In de 9de eeuw werd de engel algemeen als een gevleugelde figuur in lang gewaad naar voor gebracht. In de mystieke context zijn er veel godsdiensten die het over engelen “boodschappers” hebben. In onze eucharistie komen deze ook voor in de prefatie en in de “sanctus”. Ook onze engelbewaarders worden op veel prentjes voorgesteld.
In de expo zullen de engelfiguren hier en daar centraal staan en de leerlingen van onze Vrije Basisschool “Het Wij-land” hebben hieraan mee gewerkt. Het is en blijft wel een Kerststallententoonstelling. Ieder jaar zijn er nieuwe Kerststallen en worden er Kerstkunstwerken geëxposeerd, dit jaar o.a. van Rik Ryon. De werkgroep Kerstexpo zorgt steeds voor een mooie moderne opschik. Kunstvol en creatief. Men wil ook aan de bezoekers iets meegeven dit jaar “Vrede aan de mensen van goede wil”.

Op zaterdag 8 december wordt een actieve kerstwandeling “En waar de sterre bleef stille staan” georganiseerd. Verschillende groepen trekken vanaf 14u30 om het half uur door de straten van Voormezele. Op verschillende locaties kunnen de deelnemers genieten van toneel, dans, zang, eigen creatieve inbreng, … De slotactiviteit van iedere groep gebeurt in de kerk en gaat door als officiële opening van de Kerststallenexpo. De expo is echter maar voor het publiek toegankelijk vanaf zondag 9 december!

In de najaaragenda van De Krant van West-Vlaanderen staat het volgende over de Voormezeelse Kerstexpo: “Kunstig, zelfgemaakt, mini en levensgroot. In Voormezele kan je Kerststallen in alle mogelijke vormen bewonderen. Leve de Kerststal! “ In scrabble is het woord goed voor 183 punten, maar de Kerststallententoonstelling is niet alleen in dit spel een succes. In Voormezele vindt dit jaar opnieuw de tweejaarlijkse Kerststallententoonstelling plaats. In de Onze-Lieve-Vrouwekerk kan je meer dan 500 Kerststallen bewonderen: grote, kleine, mini’s uit alle mogelijke landen, culturen en werelddelen. In het dorp zelf staan er langs de straten minstens een 30-tal Kerststallen en -taferelen opgesteld.

Genieten van al deze pracht kan van zondag 9 tot en met maandag 17 december aanstaande.
Op zondag van 10u30 tot 12u en van 14u tot 18 u. In de weekdagen van 14u tot 17 u.

Alle info:
Wilfried Desodt, Voormezele-Dorp 28, 8902 Voormezele-Ieper, 057/20.13.88
emailadres: [email protected]

Affiche kerstallen 2018