Heilig Bloedprocessie

H. BLOEDPROCESSIE 2019

De Heilig Bloedprocessie van 2019 gaat door op 16 juni. Meer informatie over deze editie is beschikbaar op H. Bloedprocessie 2019.

H. BLOEDRELIKWIE

Het was Isaac (1123-1169), de tweede proost van de proosdij (latere abdij) die, op één van z’n reizen naar Rome, de kostbare relikwie van het “Heilig Bloed van onze Heer Jezus Christus” meebracht.

“De Jaerboeken van Yper” verhalen dat: “Het Bloed Onzes Heren van Rome naar Ieper overgebracht door abt Isaac, op 29 juni 1152, stoetsgewijze van deze stad naar de abdij van Voormezele werd overgedragen, alwaar het sedert dien tijd hetzelfde vereerd is geweest tot nu toe, gedurende de achtdaagse kerkplechtigheid van het H. Sacramentsfeest”.

Meerdere malen werd de relikwie naar zijn echtheid onderzocht, dit op bevel van de kerkelijke overheid. De relikwie zelf heeft de grootte van een gewone kleine noot en is gewikkeld in een perkamenten band met de latijnse vermelding: “van stof (zand) doortrokken met bloed van Christus”.

Verering van de Relikwie

Tot aan de Geuzentijd was de relikwie een huiselijke schat van de Voormezeelse kloostergemeenschap. Maar vanaf 1580 treffen we in de oude archiefstukken aan hoe de relikwie door de kloosterlingen en door de bedevaarders werd vereerd. Uit de hele streek, zelfs Frans-Vlaanderen, kwamen heel wat mensen naar Voormezele om de H. Bloedprocessie bij te wonen. De noveen begint nu op de zaterdag voor Pinksteren en wordt afgesloten op de zondag na Pinksteren: H. Drievuldigheidszondag met de H. Bloedprocessie.

De Heilig Bloedprocessie

Een echte sfeer en activiteit is er gegroeid rond deze topprestatie voor een dorp van een 1000-tal inwoners. In de processie figureren zowaar 650 deelnemers. Zij zorgen zowel voor een historiebeeld van hun dorp als voor een godsdienstige evocatie vol zang, spel en beweging