Geschiedenis

Reeds in 774 was de parochie vermeld onder de 800 parochies van het Bisdom Terwaan (Terenburg). In 1559 kwam Voormezele onder het Bisdom Ieper, in 1801 onder Bisdom Gent en sedert 1834 onder het Bisdom Brugge.

Op de eerste plaats is Voormezele een oude abdijparochie. Deze abdij werd gesticht in 1068 door Isaac, de Heer van Voormezele. In 1069 werd het goedgekeurd door Drogo, bisschop van Terwaan. Het was een kapittel van wereldlijke kanunniken. Met de Franse revolutie in 1794 werd de abdij verwoest en nooit heropgebouwd. De geestelijken bedienden ook de parochie want de kloosterkerk was tevens parochiekerk.

Tijdens de opgravingen van 1989 tot 1991 vond men grondvesten van de verwoeste abdij terug. Deze vondsten leidden tot de reconstructie van de bouwplannen van de augustijnenabdij gespreid over vier bouwfasen.

Sedert 1977 is Voormezele een deelgemeente van Ieper. Ieder dorp heeft zijn bijnaam. De oudste gekende volksnaam voor Voormezele is deze van “papeters” of “paptelen”. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan de ligging van de dorpskom in de laagte tussen de grote rijkswegen.

Het dorp is ook bezaaid met 3160 grafstenen; diepe littekens van de Grote Wereldoorlog 1914-1918. Voor de verwoesting telde het dorp vier mooie en rijke kastelen. Slechts één werd heropgebouwd: het “Elzenwallekasteel”. Al de andere behoren tot het verleden. Een mooie herinnering zoals zoveel waardevolle zaken in de geschiedenis van een dorp.

Toch bewaart met er nog een prachtig kleinood. Iets waarover iedere Voormezelenaar terecht fier is: de relikwie van het H. Bloed.

Beeldenstorm 1566

Beeldenstorm 1566